مزایده   4 خودروی سواری - آگهی 41394

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 1098000190000001
نام دستگاه مزایده گزار :  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان   آذربایجان غربی 
شماره پارتی  1198000190000003
شرح پارتی  مزایده  فروش 4 خودروی سواری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی 
استان پارتی  آذربایجان غربی
گروه کالا  وسایط تقلیه مشمول کمیسیون ماده 2 
قیمت پایه ارزش ریالی
مهلت ارسال پیشنهاد 98.5.5 ساعت 14:45
شماره تماس:04433434092
نمابر:04433434083
 سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی