مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار نیسان زامیاد - آگهی 40183

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468143900006
تاریخ صدور:1398/05/12
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فامنین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

    بسمه تعالی

((آگهی مزایده نوبت دوم))

درپرونده کلاسه 980059  نیابتی از شهرستان ساوجبلاغ  به خواسته مطالبه وجه درحق محکوم له آقای مصطفی عقبائی ،لذا با توجه به اینکه محکوم علیه آقای محمد جلالی بیدگلی نسبت به پرداخت دین خود اقدام نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموال به شرح ذیل نموده است 1-یک دستگاه وانت یخچالدار نیسان زامیاد به شماره انتظامی 813 ل 89 ایران 22  به قیمت کارشناسی 250.000.000 ریال که در تاریخ 1398/6/14 ساعت 9 صبح اقدام به مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه می نماید معهذا کسانی که تمایل به شرکت درمزایده دارند می توانند در مدت 5روز قبل ازروزیکه برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل راملاحظه نمایند ضمناً مزایده دردایره اجرای احکام مدنی دادگستری فامنین برگزار می شود.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان فامنین

شمخانی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی