مزایده  دو دستگاه مانیتور  و یک دستگاه بستک و دو دستگاه فاکتور زن و... - آگهی 38396

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463728300009
تاریخ صدور:1398/03/22
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نائین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 آگهی مزایده نوبت اول

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نایین در نظر دارد اموال توقیفی مشروحه ذیل ( انواع پوشاک و غیره  ) متعلق به محکوم علیها مریم ارجکی فرزند ابوالفضل در پرونده 970252 ح اجرایی جهت وصول قسمتی از مطالبات محکوم لها زهرا اسدی اسد آباد با وکالت آقای سعید شمسی  را از طریق مزایده و با قیمت پایه کارشناسی تعیین شده به صورت یکجابه فروش برساند لذا متقاضیان خرید می توانند در روز دو شنبه مورخه  1398/04/24 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی نایین حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید متقاضیان خرید بایستی 10 درصد مبلغ کارشناسی را قبل از جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و با در دست داشتن فیش مذکور در جلسه شرکت نمایند برنده مزایده نیز بایستی مابقی وجه پیشنهادی را قبل از یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال توقیفی واقع در نایین - با هماهنگی امین اموال آقای علی قنبری به شماره تماس 09135520644  بازدید نمایند  ( لیست قیمت گذاری شده  اموال در واحد اجرای احکام مدنی نایین موجود می باشد ) --( شماره حساب سپرده دادگستری 2171290283004 نزد بانک ملی )

مشخصات اموال توقیفی طبق نظر کارشناس

1- دو دستگاه مانیتور  و یک دستگاه بستک و دو دستگاه فاکتور زن جمعا به میزان چهارده میلیون ریال 2-  انواع تاپ لیزری  و رکابی و رنگی و آبی و تاپ و ساپورت و تاپ و شلوارک  و تی شرت سفید و طوسی و تی شرت زنانه و راه راه و تی شرت مردانه  و ساراخون چاپی و تاپ بلند  و مجلسی  و تی شرت بلند و تونیک زنانه و پانچ ریون و تونیک گلدار و طرحدار و مانتو زنانه  و صورتی و نخی و ساراخون و مانتو شهرزادی و پانچ ساتن و ساراخون چهار خانه و حاشیه دار و حریر جلوباز و مانتو رنگی و مانتو پانچ و چهار خانه و گلدار و کتفی و خالدار جلوباز و مشکی گلدار و راه راه جلوباز و طرح سنتی و شانتون و ریون  و شونیز زنانه و انواع  تونیک و دامن و شلوار کتان و مشکی و طوسی و پالتو آستین خز و انواع شونیز و پیراهن و تی شرت تایلندی و تی شرت شلوار و انواع قونیک و انواع تونیک و انواع شلوار و شلوارک و تی شرت و ساپورت و شلوار لی و انواع ساراخون و بلوز  شلوار پیراهن و پیراهن آستین کوتاه و غیره  قیمت پایه کارشناسی جهت مزایده جمعا به میزان 229/050/000 ریال

 

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی نایین

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی