مزایده دو دستگاه ليفتراك برقي اسقاطي،يك دستگاه موتور جوش،یکدستگاه باسكول و..... - آگهی 27132

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709983723100433

شماره آگهی: 9710463726000041
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مباركه

تاریخ صدور:1397/11/21

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

 

این اجرای احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 970496اجرای احکام حقوقی دادگستري شهرستان مباركه اموال محکوم علیه شركت توليد موااد اوليه الياف مصنوعي را در قبال مطالبات آقایان سيد ايمان ظهوري و محمدحسين اسلامي به مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روزچهار شنبه15 /97/12 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فی المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008نزد بانک ملی مرکزی مبارکه می باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30روز مابقی قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز وقبوض انرا تقدیم این اجرا ننمایدو یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد برای بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجرا ی احکام مراجعه نمایند/

محل انجام مزایده :اجرای احکام حقوقی دادگستری مبارکه-ساختمان شماره 2-طبقه اول


مال مورد مزایده عبارت است :1-دو دستگاه ليفتراك برقي اسقاطي به ظرفيت 2تن و يك دستگاه موتور جوش با موتور دو سيلندر مدل MOSA TS400SCاسقاطي و يكدستگاه باسكول 200كيلوئي مستعمل و يك دستگاه خمير ساز مستعمل و يك دستگاه سيب زميني پوست كن مستعمل جمعا به مبلغ 200/000/000ريال 2-انواع لوازم و قطعات فلزي چدني و گالوانيزه اسقاطي و مشابه شامل :منبع آب با ظرفيت 1000ليتر ،انواع كمدهاي فلزي ،انواع ديسك و صفحه فرسوده خودرو،انواع ميز كار آهني ،انواع سيلندر خودرو؛انواع بخاري كارگاهي ،انواع چرخ ماشين،اسكلت جرقيل دستي دروازه اي پرتابل ،انواع فر بزرگ رستوراني ،انواع اجاق گاز غذا پزي ،اجاق كباب پز –ميز كار آشپزخانه،انواع چهار پايه؛تعدادي ميز غذا خوري،يك دستگاهخ تريلر حمل نخاله (اسقاطي) كه با توجه به بررسي هاي فني و كارشناسي فوق الذكر و با در نظر گرفتن جميع عوامل و جهات موثر و دخيل در كارشناسي و همچنين سهل البيع بودن و نرخ عادلانه روز ، با تناژ تقريبي 17تن به مبلغ پايه مزايده مزايده هر كيلوگرم 27/000ريال و به قيمت پايه مزايده 459/000/000ريال 3-انواع لوازم و قطعات استيل و مشابه شامل :انواع مخزن استيل ،انواع تشت استيل،انواع جا ظرفي استيل و ساير لوازم استيلي كه در موقع جمع آوري از محل ضايعات جداسازي مي گردد به ميزان حدود 1تن به مبلغ پايه مزايده هر كيلوگرم 160/000ريال به قيمت پايه مزايده 160/000/000ريال4-انواع لوازم و قطعات پلاستيكي و لاستيكي و مشابه اسقاطي شامل : انواع شيلنگ فشار قوي و ضعيف ،انواع قطعات پلاستيكي فانواع صندلي پلاستيكي ،انواع صندلي پلاستيكي مستعمل ،انواع لاستيك مستعمل خودرو و مشابه با تناژ تقريبي 500كيلوگرم به قيمت پايه مزايده هر كيلوگرم 16000ريال و به قيمت كل 8/000/000ريال جمع كل 8/000/000ريال

 

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری مبارکه –طاهری

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی