مزایده ضایعات آهن آلات و آلومینیوم - آگهی 20397

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - 97/3
بانک ملت استان اصفهان
ب ـ موضوع مزایده : فروش ضایعات آهن آلات و آلومینیوم به صورت یکجا یا جداگانه
ج ـ سپرده شرکت در مزایده 20.000.000 ریال به صورت چک بانکی در وجه مدیریت شعبت بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حساب 2024013595 با شناسه واریز 13973300010973143 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
دـ مدارک مورد نیاز جهت دریافت اوراق اسناد مزایده :  ارائه  فیش بانکی 200.000 ریالی واریزی به حساب شماره 2024010265 و شناسه واریز 13973300010973228 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ه ـ محل دریافت اسناد مزایده :  اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان - طبقه سه - واحد تدارکات - تلفن 36226077
محل استقرار اموال : اصفهان - خیابان امیرکبیر - خیابان قائم مقام فراهانی شرقی - جنب پایانه امیرکبیر - انبار بانک ملت - تلفن 33868431 - 33867835
مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از اموال : از 97.08.27 لغایت ساعت 13 مورخ 97.09.01
مهلت ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکتها ) : از تاریخ 97.09.03 لغایت ساعت 13 مورخ 97.09.08
محل ارائه پیشنهادات : اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان - طبقه چهارم - دبیرخانه 
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی : ساعت 10 صبح شنبه 97.09.10
محل بازگشایی پاکت ها : اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان - طبقه  پنجم
بانک در رد یا قبول هریک از پیشنهادات و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلی مختار است.
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی