مزایده 13 دستگاه خودرو اسقاطی - آگهی 20386

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی نوبت اول فراخوان مزایده
1- نام کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
2- شرح مختصر و کلی موضوع: 

ردیف شماره مزایده در سامانه ستاد موضوع مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال) زمان بازگشایی
1 100970453900003 فروش 13 دستگاه خودروی اسقاطی
بصورت یکجا و براساس واحد وزن کیلوگرم
100.000.000 ساعت 10 صبح مورخ 97.9.12

3- کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند 
4- تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد: روز یکشنبه مورخ 97.8.27 
5- مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه ستاد: روز پنجشنبه مورخه 97.9.1 
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 97.9.12 
7- لازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست علاوه بر ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد پاکت لاک و مهر شده (الف) را که حاوی تضمین شرکت در مزایده می باشد حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخه 97.9.12 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به آدرس: زاهدان - میدان شهدا تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 
8- فقط مراکز مجاز اسقاط می توانند در مزایده شرکت کنند 
9- شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934 - 021 
10- اطلاعات این مزایده در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد
شناسه آگهی 318798 
اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی