مزایده 23 دستگاه اتوبوس اویکو - آگهی 20248

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده نوبت دوم
احتراما سازمان اتوبوسرانی قم و حومه در نظر دارد نسبت به فروش 23 دستگاه اتوبوس اویکو از طریق مزایده حراج حضوری اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گرددر در ساعات اداری به مدت ده روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد امور مالی سازمان اتوبوسرانی قم واقع در بلوار شهید خداکرم ـ جنب ترمینال مسافربری مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند. 
توضیح: سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد. روز برگزاری مزایده یکشنبه مورخ 97.9.11 ساعت 10 صبح
ادرس و تلفن : قم جاده قدیم تهران بلوار شهید خداکرم جنب ترمینال مسافربری 02536642802
روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی قم و حومه 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی