مزایده تانکر ورق سیاه - آگهی 19218

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 100973969000004
نام دستگاه مزایده گزار: آموزش و پرورش بیرجند 
شماره پارتی 110973969000004
شرح پارتی : تانکر ورق سیاه
قیمت پایه : ارزش ریالی 27.500 
تاریخ انتشار : از ساعت 10 ـ 97.8.7 تا ساعت 10 ـ 97.8.18 
مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 ـ 97.8.9 لغایت ساعت 10 ـ 97.8.18
شماره تماس : 05632394154
نمابر : 05632411688
سایت ستاد www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی