مزایده کابل آلومینیومی - آگهی 17240

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره 2- 1/ 97
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو در نظر دارد کابل های آلومینیومی خود را به مقدار حدودی 15 تن بر روی قرقره های فلزی از طریق مزایده به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد و شرایط شرکت در مزایده از طریق سایت www.iran-transfo.com و بازدید از ساعت 9 تا 11 و 14 تا 16 به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به ارائه پاسخ اقدام نمایند. شرکت بازرگانی ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
آدرس: زنجان کیلومتر 4 جاده زنجان - تهران شرکت ایران ترانسفو، تلفن 6- 33790761- 024 (داخلی 2386)
وب سایت www.iran - transfo.com

فایل ها و اسناد پیوست شده :
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی