مزایده 4 دستگاه خودرو - آگهی 17106

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 1- 97 و 2 - 97 نوبت اول
اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به فروش 4 دستگاه خودرو (3 دستگاه فقط مرکز مجاز اسقاط و یک دستگاه) را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار در سامانه 97.7.9 
مهلت زمانی بازدید: در ساعات اداری و پایانی وقت اداری روز 97.7.15 
مهلت ارایه پیشنهاد: تا ساعت 13 روز 97.7.26 
زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز 97.7.28
مزایده گران بایستی تا ساعت 13 روز 97.7.26 نسبت به تحویل اصل فیش واریزی پرداخت ودیعه و تایید به مراکز مجاز اسقاط به دبیرخانه اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند.
محل بازدید:
1- خودروهای پژو 405 ، مزدا تک کابین و سمند: زاهدان - بزرگراه خلیج فارس - اداره کل هواشناسی استان س و ب 
2- تویوتا دو کابین: چابهار - انتهای بلوار صیاد جنوبی - کمربندی دریای بزرگ - جنب مرکز اقیانوس شناسی - اداره هواشناسی دریایی چابهار 
اطلاعات تماس با دستگاه مزایده گزار: 33294899 - 054
اطلاعات تماس با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تهران 41934 - 021 و زاهدان 09156697174
م.الف 1580 - شناسه آگهی 258622 
اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی