مزایده کنتور و رگولاتور گاز اسقاطی در سایز و ظرفیت های مختلف و کالاهای اسقاطی - آگهی 17087

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 97/010
1- موضوع مزایده:
فروش کنتور و رگولاتور گاز اسقاطی در سایز و ظرفیت های مختلف و اموال و کالاهای اسقاطی (شامل هیتر ایستگاه تقلیل فشار، درب و پنجره، کمد، اموال الکترونیکی و...)
2-نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت گاز استان خراسان شمالی، به نشانی: بجنورد، خیابان طالقانی شرقی، نبش دهخدا، کد پستی 9415675949
3- مبلغ پایه: مبلغ پایه در اسناد مزایده اعلام می گردد.
4- میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده مطابق قانون آئین نامه معاملات و ماده 19 آئین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران می باشد که میزان آن در اسناد مزایده درج می گردد.
5- نحوه و زمان توزیع اسناد مزایده: از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و به وب سایت شرکت گاز استان خراسان شمالی یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا دفتر امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان شمالی به نشانی فوق الذکر مراجعه نموده و پس از دریافت معرفی نامه نسبت به بازدید از اقلام موضوع مزایده اقدام نمایند.
(کلیه مدارک لازم در وب سایت شرکت گاز استان خراسان شمالی و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به آدرس ذیل کرج گردیده است)
کلیه متقاضیان شرکت در مزایده بایستی حداکثر تا تاریخ 97.7.21 پیشنهاد قیمت خود را به همراه سایر اسنادمزایده به دفتر امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان شمالی تحویل و یا از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند.
6- هزینه چاپ آگهی: هزینه چاپ آگهی از برنده / برندگان مزایده دریافت خواهد گردید.
7- تلفن های تماس:
فکس مستقیم امور قراردادها: 32403342-058
شماره مرکز تلفن: (امور قراردادها، داخلی 341) 32403333-058
8- کد فراخوان در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات: 3175647
9- آدرس های الکترونیکی:
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات: http://iets.mporg.ir
سایت شرکت گاز استان خراسان شمالی www.ingc-nkgc.ir
شرکت گاز استان خراسان شمالی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی