مزایده ضایعات آهن، حلب، آلومینیوم و لاستیک - آگهی 14385

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
گروه صنایع شهید قربانی / صنایع دریایی شهید درویشی در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات فلزی و لاستیکی خود از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید. لذا از آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید ضایعات مذکور دارند دعوت می شود جهت خرید اسنادس مزایده به آدرس 37 کیلومتری غرب بندرعباس - جنب کشتی سازی خلیج فارس، گروه صنایع شهید قربانی / صنایع دریایی شهید درویشی ، معاونت بازرگانی مراجعه نمایند.

شماره مزایده  موضوع مزایده  مبلغ سپرده شرکت در مزایده
6821/109/22/06/97-02 فروش ضایعات آهنی حدودا 155 تن
ضایعات حلبی حدودا 3 تن
ضایعات آلومینومی حدودا 2 تن
و ضایعات لاستیکی حدودا 10 تن 
200.000.000
سایر مشخصات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است 


مهلت بازدید، فروش و نحوه دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97.5.13 تا 97.5.21 غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 14 از طریق مراجعه حضوری به واحد بازرگانی صنایع دریایی شهید درویشی تلفن 32571517-076 نمابر 32571252-076
محل بازدید: 37 کیلومتری غرب بندرعباس، جنب کشتی سازی خلیج فارس، گروه صنایع شهید قربانی، صنایع دریایی شهید درویشی (بازدید از موضوع مزایده منوط به خرید اسناد مزایده می باشد)
مبلغ فروش اسناد مزایده: مبلغ 500.000ریال از طریق واریز به حساب جاری 82636/38 بانک سپه شعبه مرکزی بندرعباس بنام صنایع دریایی شهید درویشی
مهلت عودت و تحویل پیشنهادات: از زمان دریافت اسناد تا ساعت  روز دوشنبه 97.6.5
تاریخ بازگشایی پاکات و تعیین برنده مزایده: روز چهارشنبه 97.6.7 ساعت 10 صبح
مدارک شناسایی: کلیه شرکت کنندگان در مزایده (اشخاص حقیقی و حقوقی) هنگام بازدید از موضوع مزایده بایستی مدارک شناسایی معتبر همراه داشته باشند. در غیر این صورت امکان تردد و بازدید از موضوع مزایده میسر نمی باشد. 
تفکیک واگذاری: دستگاه مزایده گذار در تفکیک و واگذاری کل یا بخشی از موضوع مزایده به پیشنهاددهندگان مختار می باشد.
پرداخت هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی