مزایده دستگاه خط کش و برش اتوماتیک - آگهی 112917

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140026460000025167
تاریخ صدور:1400/03/11

شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول ))

به اطلاع عموم می رساند در رابطه با بدهی آقای قاسمی اموال ذیل در پرونده اجرائی 980694 اموالی با مشخصات زیر در روز پنج شنبه مورخ 1400/04/10 ساعت 11 صبح در مکان اراک – میدان امام حسین - کمربندی شمالی - ابتدای شهرک شکوفه مجتمع حقوقی دادگستری اراک طبقه همکف شعبه سوم اجرای احکام مدنی(اتاق مزایده )از طریق مزایده و به سبک چوب زنی به فروش می رسد. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت بازدید از اموال به این اجرا مراجعه نمایند، و در روز موعود (مزایده) و در مکان فوق حاضر شوند و در مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید و ضمناً افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست قبل از برگزاری مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده موقت دادگستری به شماره IR570100004051012907520303 نزد بانک مرکزی واریز و فیش آن را در روز مزایده به همراه داشته باشند. و مابقی قیمت حداکثر ظرف یک هفته واریز در غیر اینصورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مشخصات اموال مورد مزایده:

یک دستگاه خط کش و برش اتوماتیک که قیمت کارشناسی ان 1،725،000،000 ریال می باشد.

یک دستگاه فلکسور سه کاره (چاپ ،برش و خط تا)که قیمت کارشناسی ان 5،130،000،000 تومان ارزیابی می گردد.(لازم به ذکر است که دستگاه فوق کم کارکرد بوده و در اوایل کار می باشد و اوانایی کار افرینی برای سه اپراتور را دارد.

دادورز شعبه سوم اجرای حقوقی اراک - مهدی صادقی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی