مزایده تعدادی خودرو کارکرده - آگهی 9356

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - شماره 97/1 نوبت دوم  
موضوع مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده شهرداری به صورت سبدی و جداگانه براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 97.2.26 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 97.2.29 و بازگشایی پاکات در مورخ 97.2.30 می باشد.
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفاکس 55465858-031
شهرداری کاشان سعید ابریشمی راد

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی