مزایده یک دستگاه وانت بار و اتاق باز شده خاور 808 زباله - آگهی 9352

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده
شهرداری کلاردشت در نظر دارد براساس مصوبه شماره 17 مورخه 97.9.7 شورای اسلامی محترم شهر کلاردشت تعداد یک دستگاه وانت بار و اتاق باز شده خاور 808 زباله از طریق مزایده حضوری به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید، محل بازدید در مکان پارک فردوسی و ساختمان شهرداری می باشد. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادات از تاریخ درج آگهی به مدت حداکثر 10 روز در ساعت اداری به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
نجم الدین پورعلی، شهردار کلاردشت

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی