مزایده ضایعات فلزی - آگهی 9304

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 8 / م ز  / 97
نوبت اول 97.2.13
نوبت دوم 97.2.15
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد ضایعات فلزی خود واقع در پروژه باغ موزه مشاهیر حافظیه را از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش رساند.
زمان انتشار در سایت : ساعت 7:30 صبح 97.2.13
اخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت 14:30 روز 97.2.17
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 14:30 روز 97.2.29
تاریخ بازگشایی : ساعت 10:30 صبح 97.2.30
نشانی شیراز، خیابان رودکی ، خیابان داوری ، واحد امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس لازم به ذکر است هزینه کارشناسی دادگستری و واریز 5 درصد عوارض شهرداری علاوه بر مبلغ کل خرید ضایعات آهن به عهده برنده مزایده خواهد بود.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پیشنهادها ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد مبلغ تضمین شرکت در مزایده 40.000.000 ریال بوده و قیمت پایه هر کیلو ضایعات آهن 11/874 ریال می باشد. 
علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی توکن با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 - 85193768 - 021 و مرکز تماس 02127313131 تماس و یا به آدرس اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند.
امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی