مزایده اموال مستعمل اسقاط و ضایعات آهن آلات  - آگهی 9297

منقضی شده
شرح آگهی :

شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیئت محترم وزیران و ایین نامه اجرایی وزارت محترم کشور به و استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در نظردارد نسبت به فروش تعدادی از املاک خود با کاربری های مسکونی و تجاری خدماتی از طریق مزایده عمومی و برابر شرایط و قوانین مالی شهرداری به شرح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می اید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 97.2.22 جهت اطلاع از شرایط برگزاری و شرکت در مزایده به شهرداری اردستان مراجعه نمایند - ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
1-سه قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی از املاک شهرک امام حسن ع میدان دادگستری 
2-چهارقطعه زمین با کاربری مسکونی از املاک شهرک شهید مطهری 209
3-فروش اموال مستعمل اسقاط و ضایعات آهن آلات 
محسن حیدری شهردار اردستان

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی