مزایده اموال یدکی سبک و سنگین - آگهی 9295

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل
شماره مزایده: 100973650000001
شماره پارتی: 110973650000002
قیمت پایه ارزش ریالی 225.000.000
تاریخ انتشار از 97.2.11 ساعت 11:00 لغایت 97.2.26 ساعت 14
مهلت ارسال پیشنهاد 97.2.16 ساعت 8:00 لغایت 97.2.26 ساعت 19

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی