مزایده داغی خودروهای تصادفی - آگهی 9294

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار : شرکت سهامی بیمه ایران مدیریت استان البرز
شماره مزایده: 100971386000003
شماره پارتی: 110971386000003
قیمت پایه ارزش ریالی 40.000.000 
تاریخ انتشار از 97.2.10 ساعت 10.30 لغایت 97.2.20 ساعت 19
مهلت ارسال پیشنهاد 97.2.10 ساعت 12 لغایت 97.2.20 ساعت 19

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی