مزایده ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری
نوبت دوم 
شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 976/ ش مورخه 96.11.11 شورای اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی براساس قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده حضوری و با شرایط ذیل اقدام نماید: 
آخرین مهلت ارائه مدارک شنبه 97.02.01
روز برگزاری مزایده حضوری دوشنبه 97.02.03 ساعت 10 صبح
مبلغ سپرده 10.000.000 ریال نزد بانک ملی تفرش به شماره حساب 0107711308005 یا چک ضمانتی، چک مسافرتی در وجه شهرداری تفرش
کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8636222018 امور مالی تماس حاصل نمایید یا به سایت WWW.TAFRESHCITY.IR مراجعه نمایید. 
شهرداری تفرش

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی