مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهنی

منقضی شده
شرح آگهی :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در نظر دارد اموال اسقاطی و ضایعات آهنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد را به صورت مزایده عمومی یک مرحله ای به افراد و شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار در موضوع مزایده واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از مورخه 96.12.9 لغایت پایان وقت اداری مورخه 96.12.15 به دبیرخانه بیمارستان استاد شهریار بستان آباد مراجعه فرمایند. 
مهلت عودت مدارک به واحد مزایده گزار از مورخه 96.12.16 تا ساعت 14 بعدازظهر مورخه 96.12.26 به آدرس : بستان آباد ، انتهای خیابان شهداء ، بیمارستان استاد شهریار ، طبقه همکف ، اتاق 102 ، دبیرخانه بیمارستان استاد شهریار بستان آباد می باشد .
بدیهی است هر گونه اعلام انصراف و پس گرفتن پیشنهاد قیمت بایستی در تاریخ و ساعت و مکان مقرر فوق صورت گیرد در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. 
در ضمن گشایش پاکت های مزایده در ساعت 15 قبل از ظهر روز شنبه مورخه 96.12.26 در محل سالن کنفرانس بیمارستان استاد شهریار بستان آباد به آدرس ، بستان آباد ، انتهای خیابان شهداء ، بیمارستان استان شهریار ، طبقه همکف ، سالن کنفرانس خواهد بود که حضور خود و یا نمایندگان قانونی شرکت کنندگان در مزایده در جلسه گشایش آزاد می باشد. 
سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000 ریال به حروف چهل میلیون ریال است که شرکت کنندگان در مزایده می توانند به صورت نقدی و واریز به حساب سپهر 0102056435002 با شناسه پرداخت 911110144 نزد بانک صادرات شعبه شهید بهشتی قابل واریز در کلیه شعب بانک صادرات به نام دانشگاه علوم پزشکی تبریز واریز نماید. 
کد اقتصادی دانشگاه 411373895154 کدپستی شبکه بهداشت 5491771111 شناسه ملی شبکه بهداشت 14002036022 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی