مزایده 27 دستگاه خودرو اسقاطی 

منقضی شده
شرح آگهی :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد خودروهای اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. صرفا مراکز مجاز اسقاط خودرو در استان تهران می توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفینامه از شرکت و اصل فیش واریزی به صورت جداگانه به مبلغ 250.000 ریال به حساب شماره 5154303204 با کد شناسه 1300101127 بانک ملت نزد شعبه هجرت در وجه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه، جهت خرید اسناد به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است دانشگاه علوم پزشکی ایران در قبال اطلاعات سایتهای متفرقه ، پذیرای هیچگونه مسئولیتی نمی باشد و پس از خرید اوراق به هیچ عنوان مبالغ دریافتی عودت داده نخواهد شد.

نوع مزایده موضوع نام واحد مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال 
مزایده عمومی یک مرحله ای  فروش 27 دستگاه خودرو اسقاطی  مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه  17.000.000

مهلت توزیع اسناد از روز چهارشنبه 96.12.9 لغایت روز شنبه 96.12.12 (ساعت 9 الی 15:30 روزهای اداری)
زمان بازدید روز یکشنبه 96.12.13
مهلت ارائه پیشنهادات از روز یکشنبه 96.12.13 لغایت روز سه شنبه 96.12.22 (ساعت 9 الی 15:30 روزهای اداری)
زمان بازگشایی پاکات چهارشنبه 96.12.23 ساعت 10 صبح 
آدرس محل دریافت اسناد : تهران ، بزرگراه همت ، خروجی برج میلاد ،میدان آرش ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ستاد مرکزی طبقه اول اتاق 107 شماره تماس کارشناس مربوطه 86702191
ضمنا اسناد مزایده در سایت مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی به آدرس mpa.iums.ac.ir قابل مشاهده می باشد 
برای دریافت اسناد مراجعه حضوری الزامی است 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد 
تذکر 1 : سپرده قابل قبول برای شرکت در مناقصه ردیف 1 صرفا واریز وجه نقد می باشد. 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی