مزایده قطعات یدکی انواع خودروهای سواری، کامیون، گریدر ، لودر و بلدوزر

منقضی شده
شرح آگهی :

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در نظر دارد قطعات یدکی انواع خودروهای سواری، کامیون، گریدر ، لودر و بلدوزر طبق لیست به نشانی  کرج، میدان امام حسین - انتهای خیابان شهید صدوقی ساسانی را به شرح مشخصات جدول ذیل به  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 1006863350 نزد بانک شهر به آدرس کرج انتهای خیابان ساسانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج امور قراردادها مراجعه نمایند 
سپرده شرکت در مزایده به طریق ارائه ضمانتنامه بانکی معادل مبالغ فوق که به مدت 45 روز معتبر و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به حساب سپرده 1006863376 بانک شهر شعبه میدان توحید به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

قیمت پایه ریال سپرده شرکت در مزایده ریال
1.100.000.000 55.000.000

برندگان نفر اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در قبول یک یا رد کلیه پیشنهادها مختار است 
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد به امور قراردادهای سازمان واقع در کرج انتهای خیابان ساسانی جنب پمپ گاز مراجعه و فرصت دارند تا پایان ساعت اداری روز 1شنبه مورخ 96.12.20 نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده است 
بهای پیشنهادی می بایست به لحاظ مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود
مدت زمان بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان 10 روز کاری می باشد
جلسه کمیسیون عالی معاملات در تاریخ 96.12.20 در محل سازمان مدیریت پسماند برگزار میگردد
شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان می باشد
شرکت کنندگان می بایست توانایی و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز را داشته باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32801082-026  تماس حاصل فرمایید
روابط عمومی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی