مزایده جرثقیل و ربات و سویچ،دو عدد الکترو گیربکس، سیلوی 80 تنی و سایر موارد

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول 
بدینوسیله شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد اقلام صنعتی و تاسیساتی بشرح ذیل از طریق فراخوان مزایده عمومی شماره 96/7 با مشخصات به شرح ذیل بصورت یک جا بفروش برساند.
وضعیت : نو 

ردیف نوع کالا
1 واتر جت یک دستگاه به همراه پاورپک، جرثقیل و ربات و سویچ و دو عدد کنترل دستی با شلنگ و مخزن 
بچینگ پلانت بصورت مجزا بهمراه لوازم شامل کابین دراگ لاین بوم، باکت، دو عدد الکترو گیربکس و دو عدد لوله اسکرو
یک عدد سیلوی 80 تنی
یک عدد کانتینر
4 عدد قالب نیم دایره 1.5 متری و 90 عدد قالب یک متری متقاوت و 38 عدد جک فلزی
دوربین نیو مدل ap281-pentax
 3 عدد پایه دوربین
8  یک عدد دوربین توتال ایستشن trimble 3600 به همراه کابل تخلیه شارژ صحرایی
9  یک دستگاه خم کن برقی
10  یک دستگاه برش برقی
11  یک دستگاه پمپ بتن طرح شوتینگ 

مکان بازدید: میناب، سد استقلال 
تاریخ بازدید: از روز سه شنبه مورخ 96/12/8 لغایت روز 4شنبه مورخ 96/12/9 
3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده به میزان : 500.000.000 پانصد میلیون ریال می باشد که باید به صورت واریز  وجه نقد و ارسال فیش واریزی در پاکت الف به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.
4- تاریخ ، مهلت ، مبلغ و محل دریافت اسناد مزایده  : واجدین شرایط می توانند ضمن واریز مبلغ 1.000.000ریال به شماره حساب سیبا 2175085405003 بانک ملی شعبه بندرعباس به نام شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج این آگهی و حداکثر تا مورخ 96.12.19 نسبت به خرید و دریافت اسناد مزایده از سامانه یاد شده اقدام نمایند 
5- تاریخ ، مهلت و محل تحویل اسناد مزایده  : متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت و مطالعه اسناد مزایده ضروری است ضمن بارگزاری تصویر کلیه مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 9 صبح روز  1شنبه مورخ 96.12.20 اسناد مربوط را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه مزایده گزار تحویل و رسید دریافت دارند.
6-تاریخ بازگشایی پیشنهادات : پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز 1شنبه مورخ 96.12.20 بازگشایی خواهد شد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان با ارائه معرفی نامه معتبر ، در جلسه افتتاح پیشنهادهای قیمت ازاد است .
تمامی فرایند برگزاری مزایده از قبیل افتتاح پاکات، تعیین برنده و عقد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد 
7- سایت های منتظر کننده آگهی HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.HRRW.IR و WWW.SETADIRAN.IR
8- به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و یا فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9- هزینه درج آگهی و نیز هزینه کارشناسی اقلام مورد مزایده به عهده برنده با برندگان مزایده می باشد 
روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی