مزایده 50 هزار تن اکسید روی عیار 7 درصد

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 50 هزار تن اکسید روی مجتمع معدنی مهدی آباد با عیار میانگین 7 درصد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به شماره ثبت ستاد 100961028000038 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده به مبلغ 2.200.000.000  ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 96.11.29 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 96.12.19 می باشد. علاقمندان به شکرت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی  شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی