مزایده لودر بکهو - لودر فیات آلیس - کامیون تانکر 5 تنی - دیگ بخار 

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت سولفاتیک سهامی عام در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
لودر بکهو - لودر فیات آلیس - کامیون تانکر 5 تنی - دیگ بخار 

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته کاری جهت هماهنگی اخذ برگ شرایط مزایده با شماره 6-88940125 تماس حاصل نمایند
ضمنا شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی