مزایده 44 شاخه تیرآهن IPE27

منقضی شده
شرح آگهی :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در نظر دارد 44 شاخه تیرآهن IPE27 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از آهن آلات مذکور در وقت اداری به دانشگاه مراجعه و یا با شماره تماس 32639731-045 تماس حاصل نمایند.- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. ضمنا شرکت کنندگان می بایست مبلغ 200.000 ریال جهت خرید اسناد و مبلغ 10.000.000 ریال جهت سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0107290856006 نزد بانک ملی شعبه بازار گرمی واریز نمایند 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی