مزایده لوازم مستعمل و اسقاط شامل کولر، مانیتور و کیس و آهن آلات 

منقضی شده
شرح آگهی :

فروش لوازم مستعمل و اسقاط شامل: کولر، مانیتور و کیس و آهن آلات 
1- مناقصه گذار: دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس به ادرس بندرعباس ، چهارراه نخل ناخدا ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس 
2-موضوع مناقصه: احداث پروژه 6395 متر مربعی مروارید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
3-نوع و میزان تضمین :  دو میلیارد و پانصد میلیون ریال نقدی به شماره حساب 0105936132008 بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه
4-قیمت فروش اسناد: پانصد هزار ریال از طریق واریز به شماره حساب 0105936132008 بانک ملی.
5-مهلت فروش و عودت اسناد : 10 روز از تاریخ انتشار اگهی 
6-محل دریافت اوراق: طبقه ششم ساختمان مرکزی - اداره حقوقی - تلفن 33665514 - 076 و تسلیم پاکات: دبیرخانه طبقه همکف ساختمان مرکزی
7- هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 
8- مناقصه گذار در رد یا قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد 
9- شرکت باید دارای حداقل رتبه 3 ابنیه و 4 تاسیسات بخش پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را دارا باشد.
10- سایر شرایط مطابق اسناد مناقصه می باشد. 
11- محل انجام موضوع مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد.
12-جهت هماهنگی برای بازدید از محل انجام کار و اخذ توضیح بیشتر در طول مدت آگهی، به حوزه معاونت عمرانی این دانشگاه، مراجعه شود در غیر این صورت جهل به موضوع رافع مسوولیت شرکت کننده نخواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی