مزایده لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز (پالت و ضایعات چوب)

منقضی شده
شرح آگهی :

اعلام حداکثر قیمت پیشنهادی برای خرید پالت و ضایعات چوب سازمان تأمین اجتماعی
برگ استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد برنیاز 
موضوع : ضایعات چوب انبار اسکندری

ردیف شرح کالا تعداد تقریبی واحد
1 پالت و ضایعات چوب 500  کیلو

خواهشمند است حداکثر قیمت پیشنهادی خود را برای خرید خدمات / کالا های مشروحه ذیل کتباً مرقوم فرمائید.
- اقلام فوق درمحل انباراسکندری -خ آزادی – بین چهار راه قریب و اسکندری جنب بانک پارسیان پلاک ١٣٩ سازمان مستقربوده و سازمان درنحوه ،ترتیب تحویل مورد استعلام و رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.
- امضاءاین برگ استعلام به منزله رویت مورد استعلام ،وآگاهی وپذیرش کلیه شرایط فروش می باشد.      
- فرم استعلام بهاءمی بایست بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی بوده و در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه اداره کل حراست سازمان تامین اجتماعی ،واقع درخیابان آزادی،جنب وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی،طبقه هفتم ساختمان مرکزی گردیده و خروج اقلام مورد استعلام به صورت جاروکشی ،یکجا وطبق نظر تحویل دهنده می باشد. 
هرگونه هزینه مربوط به تحویل، بارگیری، حمل،عوارض ومالیات وکسورات قانونی به عهده خریدار می باشد.
- به مبلغ پیشنهادی ٩درصد مالیات برارزش افزوده اضافه می گردد.
- برنده استعلام موظف است به محض اعلام شفاهی استعلام گیرنده ، حداکثر ظرف ٢٤ساعت نسبت به خروج مورد استعلام اقدام نماید. 
-خروج اقلام فروخته شده به برنده منوط به واریز مبلغ ،طبق اعلان استعلام گیرنده و پس ازانجام کلیه مراحل قانونی واخذ مجوزات لازم می باشد.  
- مسئولیت هرگونه حادثه وخسارت به کارگران و شخص برنده،در محل سازمان و به اموال و کارکنان سازمان به عهده برنده استعلام می باشد.  
حاضرم ملزومات مشروحه را با شرایط ذکرشده در این برگ استعلام وبا قیمتی که در مقابل آن نوشته ام خریداری نمایم. 
 آدرس: تلفن ثابت: ٦٤٥٠٣٤٠٨-٦٤٥٠٣٤٦٨  

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی