مزایده دستگاه میکسر صنعتی،دستگاه پهن کن اتوماتیک،چرخ گوشت صنعتی و یخچال

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9509983415400705

شماره آگهی: 9710463414700025
شعبه صادر کننده: شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمان

تاریخ صدور:1397/12/23

در پرونده اجرايي كلاسه 960168 شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي وانقلاب كرمان در نظر دارد :

تعدادی از ماشین آلات تولید شرینی به شرح ذیل

1- دستگاه میکسر صنعتی به قیمت 73000000 ریال

2- 2- دستگاه پهن کن اتوماتیک به قیمت 75000000 ریال

3- چرخ گوشت صنعتی به قیمت 18000000 ریال

4- یخچال تمام استیل به قیمت 60000000 ریال

که جمع ارزش اقلام ردیفهای 4 گانه فوق الذکر دویست و بیست و شش میلیون ریال برآورد میگردد را از طریق مزايده بفروش برساند.جلسه مزايده روز یکشنبه 19/ 1/ 97 راس ساعت ده صبح در محل شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي كرمان وبا حضور نماينده محترم دادستان برگزار مي شود.علاقه مندان به خريد مي توانند تا روز قبل از جلسه مزايده ازاقلام مذکور به نشانی خیابان قدوسی کوچه 15 انتهای کوچه کوچه روبروی کدپستی 7616787959 بازديد و ده درصد قيمت مورد نظرخودرا به حساب 2171223925004سپرده دادگستري نزد بانك ملي واريز وفيش آن را به همراه پيشنهاد كتبي داخل پاكت درب بسته تحويل اين اجرا نمايند.بديهي است شخصي برنده مزايده شناخته مي شود كه بالاترين قيمت رادر خواست نمايد .ودر صورت انصراف برنده مزايده؛ده درصد واريزي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

داديار شعبه سوم اجراي احكام دادسراي عمومي كرمان

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی