مزایده خودرو سواریh330 برلیانس مدل 1397

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709982011300231

شماره آگهی: 9710462011500084
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني بخش سرخرود

تاریخ صدور:1397/12/23

آگهی مزایده :نوبت دوم

اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه اجرایی در پرونده کلاسه 970141 خودرو سواریh330 برلیانس 161 و 64 ایران 72 واقع در پارکینگ احمدی به رنگ خاکستری مدل 1397 با کارکرد 80406 کیلومتر بدون هیچ خط خوردگی و ضربه بدنه کاملا سالم کابین سالم موتور سالم گیربکس اتومات سالم بدون نقص ، ارزش وسیله نقلیه فوق در روز بازدید مورخ 30/10/97 به مبلغ 1100000000 ریال بوده را در مورخ 24/01/98 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه سرخرود از طریق مزایده بفروش برساند مزایده از قیمت پایه اعلام شده کارشناسی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده 10 درصد مبلغ را فی المجلس و باقی ماندن بابت ظرف یک ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده 10 درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر اجرای احکام دادگاه سرخرود – توپال

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی