مزایده ماشین آلات و تاسیسات خط تولید چیپس

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 1097001325000001 - نوبت دوم
نام دستگاه مزایده گزار: اداره امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی
شرح پارتی : ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید چیپس شرکت آفاق کلیبر 
قیمت پایه 7.000.000.000 ریال 
مهلت ارسال پیشنهاد: از ساعت 00.00 مورخ 97.12.16 تا ساعت 12.30 مورخ 97.12.25 
شماره تماس : 04135231362
نمابر : 04135230555
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی