مزایده آهن آلات مستعمل و فرسوده

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم
شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات مستعمل و فرسوده از طریق مزایده اقدام نمایند.
لذا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در مزایده میباشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت سند مزایده و تحویل پیشنهادها حداکثر تا ده روز پس از درج اگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری گرمسار مراعه نمایند.
ضمنا شرکت کنندگان در مزایده باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری نباشند.
یاسر عربی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی