مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپSE 131 به رنگ سفید مدل 1394 - آگهی 27113

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9509987722100759

شماره آگهی: 9710467722800002
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تنگستان (اهرم) /قديم

تاریخ صدور:1397/11/21
(آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)

نظر به درخواست محکومٌ له و دستور صادره در اجراییه کلاسه 970180 مبنی بر فروش یک دستگاه خودروی پراید بنام مرحوم پیمان بهزادی فرزند غلامحسین، لذا به شرح آتی ارزیابی و جهت مزایده و فروش تعیین وقت گردید. به شرح آتی ارزیابی و توقیف گردید .

خودرو عبارت است از یک دستگاه سواری پراید تیپSE 131 به رنگ سفید مدل 1394 شماره موتور 5369002 شماره شاسی 3417795 به ارزش 270/000/000 ریال که در رهن شرکت سایپا می باشد. نظریه کارشناس پس از ابلاغ به طرفین قطعی گردیده است. مزایده در روز دوشنبه مورخه 1397/12/20 ساعت9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تنگستان از قیمت پایه(ارزیابی شده) شروع و راس ساعت 10 همان روز پایان می یابد. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول و فی المجلس ده درصد قیمت پیشنهادی را پرداخت نماید. باقیمانده نیز باید حداکثر ظرف30روز پس از مزایده پرداخت گردد.در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط شده و مزایده مجددا برگزار می شود.تسلیم مال به برنده مزایده پس از پرداخت تمام قیمت پیشنهادی آن صورت میگیرد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند با هماهنگی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تنگستان ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده از مال توقیف شده بازدید نمایند. چناچه زمان برگزاری مزایده با ایام تعطیل مصادف شود مزایده روز اداری بعد از تعطیلات در ساعت مقرر برگزار می گردد. زایری- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تنگستان

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی