مزایده یکدستگاه پرس هیدرولیک و یک لنگه درب سوله ایی - آگهی 27102

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9309982667200572 شماره آگهی: 9710467785800021
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت

تاریخ صدور:1397/11/21
مزایده (نوبت اول )

به موجب نیابت واصله از اجرای احکام مدنی شهرستان ملارد و کلاسه پرونده 970260 اجرای احکام مدنی صفادشت ، شرکت صنعتی و تولیدی پولاد سازان فرایند محکوم است به پرداخت مبلغ 390/720/945 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له بهمن سعادتمندی با وکالت محمد شهبازی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرائی دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی جمعا به ارزش 365/000/000 ریال معادل سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان برآورده شده و سپس مقرر گردید در روز سه شنبه تاریخ 97/12/07 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع درصفادشت بلوار رسول اکرم دادگاه بخش صفادشت اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع می شود و متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد . ضمنا ده درصد کل مبلغ فروش فی المجلس نقدا از برنده مزایده اخذ و نامبرده وفق ماده 129 ق ا ا م مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقی ثمن معامله را به صندوق دولت تودیع نماید . در غیر اینصورت ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود .اموال منقول و غیر منقول توقیفی به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- یکدستگاه پرس هیدرولیک ساخت کارخانه پولاد سازان فرایند مستعمل و در وضعیت خاموش به پهنای حدود 5 متر و دهانه کارگیر حدود 4 متر و ارتفاع مفید حدود 60 سانتیمتر همراه با جرثقیل kito2t به رنگ سبز با تابلو کلید خاموش/روشن فاقد یونیت هیدرولیک(موتور پمپ و شیرآلات و اتصالات هیدرولیکی) که با توجه به قیمت روز بازار به مبلغ 350/000/000 ریال ارزیابی و تعیین می گردد .

2-یک لنگه درب سوله ایی به ارتفاع تقریبی 8 متر و عرض حدود 5/5 متر به رنگ طوسی مستعمل و بدون ریل که با توجه به قیمت روز بازار به مبلغ 15/000/000 ریال ارزیابی و تعیین می گردد .

با عنایت به مراتب فوق ارزش پایه مزایده اقلام به مبلغ 365/000/000 ریال معادل سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان برآورد و اعلام میگردد.

 

استان تهران - شهرستان ملارد- بخش صفادشت - نبش ميدان نبي اكرم (ص)

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی