مزایده دو دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه اتاق نیسان و یک دستگاه اتاق کمپرسی 10 تن - آگهی 24720

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم
شهرداری رزن در نظر دارد پیرو مصوبه شماره 655 مورخه 97.08.07 شورای اسلامی شهر رزن نسبت به فروش یکجای (دو دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه اتاق نیسان و یک دستگاه اتاق کمپرسی 10 تن) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند جهت بازدید و دریافت وتحویل اسناد مزایده به شهرداری رزن به نشانی شهرستان رزن میدان شهداء مراجعه نمایند 
این مزایده در سامانه ستاد به شماره 100970602200002 ثبت گردیده است لذا جهت شرکت در مزایده از سامانه مزبور اقدام گردد و خواهشمند است پاکت الف را به صورت دستی تحویل این شهرداری نمایید. 
1- یک دستگاه موتورسیکلت شهاب 125 به رنگ مشکی مدل 1382 به شماره انتظامی 8169 - همدان - 5 و شماره شاسی 8106542 و شماره موتور 28776 (اوراقی غیرقابل شماره گذاری می باشد) به قیمت کارشناسی 5.000.000 ریال 
2- یکدستگاه موتورسیکلت کویر 125 به رنگ مشکی مدل 1382 به شماره انتظامی 4196 - همدان 6 و شماره شاسی 8249335 و شماره موتور 2936359 (اوراقی و غیرقابل شماره گذاری می باشد) به قیمت کارشناسی 5.000.000 ریال 
3- دو دستگاه اتاق کمپرسی نیسان مخصوص حمل زباله با چک و پمپ بغل گیربکس آبی رنگ به قیمت کارشناسی هر یک به مبلغ 30.000.000 ریال جمع دو فقره 60.000.000 ریال 
4- یک دستگاه اتاق کمپرسی 10 تن با جک سبز رنگ به قیمت کارشناسی 150.000.000 ریال 
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده مذکور به صورت (واریز نقدی / ضمانت نامه بانکی) می باشد. واریز مبلغ 20.000.000 ریال به حساب 43602691 نزد بانک رفاه به نام شهرداری رزن و ارائه فیش واریزی به امور مالی شهرداری جهت ثبت سپرده 
6- مهلت دریافت و تحویل اسناد از مورخه 97.11.18 لغایت تا پایان وقت اداری مورخه 97.12.8 می باشد 
7- هزینه کارشناسی چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
9- در صورتیکه برندگان اول دوم سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
10- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
11- زمان بازگشایی پاکتهای واصله ساعت 10 صبح مورخه 97.12.9 در محل دفتر شهردار محترم می باشد.
12- جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 08136222442 و 08136225340 تماس حاصل فرمائید
روابط عمومی شهرداری رزن

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی