مزایده ضایعات آهنی و ذوبی، ضایعات پلاستیک و کلگی چراغ روشنایی

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم
مرحله اول 
شهرداری هشتگرد در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش ضایعات و آهن آلات فرسوده و غیر قابل استفاده و قطعات تعویضی غیرآهنی ماشین آلات را به شرح جدول ذیل اقدام نماید. 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده یک هفته پس از چاپ نوبت اول آگهی به واحد امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه و یا با شماره تلفن های 4- 44222022-026 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد. برندگان اول و دوم، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و متقاضیان بابت شرکت در مزایده نسبت به پرداخت  5% مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده طبق جدول ذیل به حساب شماره 1067613761 نزد بانک رسالت شعبه هشتگرد کد 636 یا ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مذکور الزامی می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد. پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا (الف، ب و ج) لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز دوشنب مورخ 97.11.08 به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود.

ردیف شرح  مقدار (کیلوگرم) قیمت هر کیلوگرم (ریال) قیمت کل (ریال) مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 ضایعات آهنی و فلزی سبک و نیمه سنگین، ذوبی و اسقاطی شامل لوله،
ورق و قطعات پروفیل در ابعاد و اندازه های مختلف به همراه ضایعات مکانیکی (داغی قطعات)
و ته کارگاهی، مستعمل و فرسوده دارای سطوح زنگ زدگی سطحی
حدود 5000  15.000 ریال 75.000.000 3.750.000
2 ضایعات پلاستیک شامل سطل ها و پالت های پلی اتیلن و دیگر ضایعات پلاستیکی حدود 400 20.000 ریال 8.000.000  400.000
3 هشتاد عدد کلگی چراغ روشنایی از جنس آلومینیوم خشکه حدود 1500 105.000 157.500.000 7.875.000

انتشار نوبت اول 97.10.20 
نوبت دوم 97.10.27

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی