مزایده آهن آلات، آلومینیوم نرم و خشک، مخازن و بشکه، کاغذ باطله و ...

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده - نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران 
موضوع مزایده 

ردیف موضوع مبلغ کارشناسی ریال مقدار مبلغ تضمین شرکت در مزایده ریال
1 لوازم اداری فرسوده اعم از میز، صندلی، کامپیوتر، بی سیم، کولر، فن کوئل 130.000.000 1 پارتی 13.000.000
2 درب ها و لوازم اداری چوبی 20.000.000 1 پارتی 2.000.000
3 کاغذهای باطله 3.000.000 1 پارتی 300.000
4 یک دستگاه دیزل ژنراتور با کلیه متعلقات 21.300.000 1 دستگاه 2.130.000
5 روغن سوخته لیتری 18.000 4000 لیتر 7.200.000
6 آهن آلات اعم از معمولی یا گالوانیزه مصرفی یا ضایعات ذوبی کیلویی22.000 70 تن 154.000.000
7 مخازن اعم از مخزن آب، گازوییل و غیره یا ضایعات ذوبی کیلویی 21.000 18 تن 37.800.000
8 بشکه های 220 لیتری اعم از مصرفی یا پرسی ذوبی کیلویی 20.000 6.5 تن 13.000.000
9 آلومینیوم ترم خالص و آلومینیوم خشک کیلویی 160.000 1 تن 16.000.000

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 97.11.7 
زمان بازدید از تاریخ 97.10.23 تا 97.11.9 ساعت 9 الی 13 جهت بازدید با اداره اموال اداره کل آقای گیتی هماهنگی بعمل آید.
شماره تماس 33326002 داخلی 214
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد ساعت 14 مورخ 97.11.9 
زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 8:30 صبح مورخ 97.11.10 در دفتر کل 
آدرس ساری - خ انقلاب مقابل استانداری- اداره پیمان و رسیدگی تلفن 33326002-011
آگهی همزان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردیده است.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی