مزایده 2475 تن محصول پلی اتیلن گرید 8200b

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شرکت پتروشیمی ایلام سهامی خاص در نظر دارد مقدار 2475 تن محصول پلی اتیلن گرید 8200b خود را از طریق مزایده عمومی با رعایت شرایط و الزامات مشروح در جدول زیر جهت صادرات به متقاضیان واجد شرایط به فروش رساند.
ضمنا شرایط شرکت در مزایده از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی شرکت به آدرس www.ilampetro.com بخش بازرگانی مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد.
شرح کالای مزایده ای : پلی اتیلن گرید 8200b
تناژ  : 2475 تن 
تاریخ و ساعت برگزاری مزایده آنلاین تاریخ و زمان برگزاری مزایده قابل تمدید نمی باشد روز دوشنبه مورخه 97.10.24 ساعت 13- 14 به وقت ایران 
مبنای ارائه پیشنهاد قیمت : نشریه icis
محل تحویل کالا مزایده ای : درب مجتمع پتروشیمی ایلام به صورت fca
شرط پرداخت : واریز 10 درصد سپرده حسن انجام کار به نسبت مبلغ کل پیشنهادی پس از ابلاغ ، الباقی قبل از شروع حمل به شماره حساب مندرج در پیش فاکتور 
زمان حمل 10 روز کاری پس از واریز کل وجه pi قطعی 
آدرس ایمیل جهت ارسال آنلاین پیشنهاد قیمت مطابق بند 3: chief-sales@liampetro.com
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ثبت در خارج از ایران بوده و مدارک ثبت خارجی خود را حداکثر 72 ساعت قبل از ارائه پیشنهاد قیمت به ایمیل chief-sales@liampetro.com یه به آدرس واحد فروش شرکت پتروشیمی ایلام - تهران - بلوار آفریقا - پایین تر از پل شهید همت- ساختمان بازرگانی پتروشیمی - طبقه اول تسلیم نمایند
برنده مزایده حق واگذاری و انتقال مورد معامله به غیر را ندارد 
پتروشیمی ایلام در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار می باشد

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی