مزایده هشت دستگاه خودرو اسقاطی

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
شماره : 100970369900001 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ـ بندر چابهار در نظر دارد مزایده عمومی هشت دستگاه خودرو اسقاطی پلاک منطقه آزاد چابهار به صورت اوراقی را با بهره گیری از سامانه الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با مزایده شماره 100970369900001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت 97.10.22 ساعت 7.30 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 97.11.1 ساعت 15.30 
تاریخ بازدید 97.11.2 ساعت 11 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 97.11.11 ساعت 15.30
زمان بازگشایی: 97.11.13 ساعت 9  
زمان اعلام به برنده: 97.11.14 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارایه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید 
3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934 - 021 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی