مزایده اموال بلااستفاده شامل لوله و مخزن

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش اموال بلااستفاده شهرستان سیروان - نوبت اول
به شماره 9116/ 769/ 97
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر  دارد اموال بلااستفاده خود را شامل لوله و مخزن در متقاضیان می توانند از تاریخ 97.10.19 تا تاریخ 97.10.25 با مراجعه به اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس ایلام بلوار دانشجو، مدیریت امور آبفار شهرستان سیروان به آدرس لومار، مدیریت امور آبفار شهرستان سیروان نسبت به دریافت معرفی نامه بازدید از اموال اقدام نمایند.
شرکت کننده می بایست اصل ضمانت نامه معتبر بانکی را در پاکت مربوطه قرارداده و حداکثر تا تاریخ 97.10.25 تحویل دبیرخانه ستاد استان و شهرستان سیروان نماید.
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1.670.000.000 ریال و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی براساس شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس http:setadiran.ir می باشد.
فرایند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس http://setadiran.ir می باشد.
هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن های تماس ستاد استان: 3-2229001-0843 داخلی 209 تلفن های تماس شهرستان سیروان: 4723978-0843
سایت آبفار استان ایلام: www.abfar.ilam.or
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: http://iets.mporg.ir
سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور: http://tender.nww.co.ir
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد جهت شرکت در مزایده :http://setadiran.ir
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی