مزایده 5 دستگاه خودروی اسقاطی 

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 100970021300002
نام دستگاه مزایده گزار : استانداری استان مرکزی 
شماره پارتی : 110970021300002
شرح پارتی : تعداد 5 دستگاه خودروی اسقاطی 
گروه کالا : وسایط نقلیه 2
مهلت ارسال پیشنهاد تا 19-97.10.29  
شماره تماس : 08633666001
نمابر : 08633688006
سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی