مزایده ضایعات آهن، قرقره فلزی، سیم و کابل، باتری و لاستیک، قالب فلزی مستعمل و ..

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 100971132100001
نام دستگاه مزایده گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه
شرح پارتی : مزایده ضایعات آهن، قرقره فلزی، سیم و کابل، باتری و لاستیک، قالب فلزی مستعمل، روغن ترانس و ....
قیمت پایه ارزش ریالی: 925.177.000 
مهلت ارسال پیشنهاد: از 97.9.13 ساعت 15 تا 97.9.27 ساعت 15
شماره تماس : 08338232001
نمابر : 08338230914
سایت ستاد: www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی