مزایده 25000 تن آهن اسفنجی 

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول 
شماره Ei/97/02 فروش 25.000 تن آهن اسفنجی 
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظردارد مقدار 25.000 تن آهن اسفنجی را با ترم تحویل FOB اسکله شهید رجایی واقع در بندرعباس از طریق مزایده عمومی با مشخصات فنی ذیل به فروش رساند. 

Ei/97/02 Chemical properties Item No
65 Fe min.% 1
2.0 FeO max.% 2
0.050 P max.% 3
0.010 S max.% 4
3.5 SiO2 max.% 5
0.7 Al2O3 max% 6
0.9 CaO max.% 7
2.7 MgO max% 8
250 CCS (kg/pellet) Ave 9
90 Size %+8-16mm(min) 10
4 A.I.(Abrasion index)max% 11
95 T.I. (Tumble index)min% 12
19-24 Porosity% 13
90 Reducibility (min)% 14
2.2 Bulk Density (gr/cm3) 15

بدین وسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود برای دریافت و استرداد اسناد مزایده عمومی ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به دپارتمان بازرگانی خارجی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه 31، پلاک 22 مراجعه نموده و یا از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.gisdco.ir نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام  نمایند.

فایل ها و اسناد پیوست شده :
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی