مزایده 31 دستگاه خودرو اسقاطی

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 100970101000001
شرکت فرودگاه ها و ناوبر هوایی ایران در نظر دارد خودروهای اسقاطی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را به بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت setadiran.ir و با شماره مزایده 100970101000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: روز چهارشنبه مورخ 97.9.14 ساعت 8 صبح
مهلت دریافت اسناد مزایدهک روز سه شنبه مورخ 97.9.20 ساعت 16
تاریخ بازدید: روز چهارشنبه مورخ 97.9.21 ساعت 9 لغایت 15
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز دوشنبه مورخ 97.9.26 ساعت 16
زمان بازگشایی: روز سه شنبه مورخ 97.9.27 ساعت 10
زمان اعلام به برنده: روز چهارشنبه مورخ 97.9.28 ساعت 16.10
ضمنا رعایت موارد یل الزامی می باشد.
برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلی مراحل فرانید مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد  از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir به ثبت نام، پروفایل مزایده گر موجود است.

فایل ها و اسناد پیوست شده :
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی